دستگاه های ضد عفونی کننده شامل بخش های ذیل می باشد.

  • الواتور جهت تغذیه بذر به مخزن ورودی دستگاه .
  • مخزن تغذیه ضدعفونی به ظرفیت 500 کیلوگرم مجهز به سیستم اتوماتیک جهت تعیین ظرفیت دستگاه و یکنواختی ورود بذر و پاشش سم.

این قسمت عمل اختلاط اولیه را انجام داده و میزان ورودی بذر و سم را کنترل می نماید.

  • واحد مخلوط کن :

در این قسمت بذر و سم توسط محفظه سیلندری با یکدیگر بخوبی مخلوط شده به طوری که سم کلیه سطوح بذر را فرا گیرد.

  • مخزن سم مایع :

در این مخزن سم مایع در آب مخاوط و به وسیله ی پمپ به نازل انتقال می یابد. میزان دبی سم توسط شیر کنترل میگردد و همچنین در یک سیکل مداوم از رسوب سم در مخزن جلوگیری می نماید. ظرفیت دستگاه متناسب با کیفیت بذر ورودی قابل اندازه گیری است.

 

مشخصات فنی

ضد عفونی کننده درامی A.R.T. 5100 
ظرفیت5000kg/hr
طول دستگاه3000mm
عرض دستگاه1000mm
ارتفاع کل5000mm
توان مصرفی3.95kw/380v/50c/3p