این دستگاه دارای قابلیت جداسازی بذرهای همسان به روش وزنی بوده و قادر است بذرهای مخلوط شده بطور ناخواسته را که از لحاظ ابعاد یکسان بوده و در سیستم های غربالی جداسازی نشده اند تفکیک کند .

همچنین دقت این دستگاه در جداسازی امکان پاک سازی بذر سالم از گونه های پوک را مقدور می سازد.

ظرفیت دستگاه متناسب با کیفیت بذر ورودی قابل اندازه گیری است.

مشخصات فنی

بوجاری وزنی A.R.G 1500 
ظرفیت1.5tn/hr
قدرت12.1kw
ابعاد میز1125*1870
طول2100mm
عرض1450mm
ارتفاع1300mm