ویژگی ها :

این استوانه ها قادر به جدایش بذر در ابعاد طولی بوده و با توجه به این که غربال ها بذر را از لحاظ قطر جداسازی می نمایند و بذرهای هم قطر با طول های متفاوت همانند جو و گندم به این روش قابل جداسازی نیستند هر سایت تولید بذر نیازمند سیستم تفکیک کننده های سیلندری مجهز به استوانه های محفر می باشد.

با تجهیز یک ایستگاه بوجاری بذر به این سیستم درصد آلودگی بذر به دانه های دیگر تا حد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داشت.

دستگاه ترویر بذر گندم جهت جداسازی بذر سالم از جو ، یولاف ، بذرهای غیراستاندارد و خرد شده و سیاه دانه می باشد.

خصوصیات سیلندرهای محفر

ترویر A.R.L 401 
قطر سیلندر بلند گیر و یولاف گیر680mm
طول3000mm
تعداد2
قطر سیلندر خرده گیر680mm
طول3000mm
تعداد2

مشخصات فنی

ترویر A.R.L 401 
ظرفیت5000kg/hr
طول دستگاه4630mm
عرض دستگاه1750mm
ارتفاع کل4750mm
توان مصرفی5.9kw